Fundusze Europejskie - Gemini Park Tychy

Fundusze Europejskie

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

 

Rodzaj projektu: Nadzwyczajny

 

Tytuł projektu: Wsparcie bieżącej płynności

 

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Okres realizacji projektu: od: 01/07/2020

 

Okres realizacji projektu: do: 30/09/2020

 

Wartość projektu dla:

 

  • GJP 18 744,00
  • GP 18 744,00
  • GPT 18 744,00
  • GH 129 862,23