top
Lokalizacja

Bliskość dwóch lotnisk – Międzynarodowy port lotniczy Katowice w Pyrzowicach
oraz Międzynarodowe lotnisko w Krakowie – Balicach

Na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych łączących Warszawę, Wiedeń i Kraków

Największa aglomeracja południowej Polski (68 miast i 3 mln mieszkańców)

Linia kolejowa łącząca Tychy z głównymi szlakami krajowymi i międzynarodowymi

Południe Polski
(w centralnej części woj. Śląskiego)

80 km od granicy z Republiką Czeską

55 km od granicy ze Słowacją

Usytuowane na skrzyżowaniu trasy
Warszawa-Wiedeń i Opole-Kraków

Liczba mieszkańców: ponad 150 000

Gęstość zaludnienia: 1572 osób na km2

lokalizacja